top of page
ad6b7b40-0696-3902-98a3-d6b10d0f85ff_edited.png

Мамлекеттик кепилдиктер программасы Кыргызстандын ар бир жаранына сапаттуу медициналык жана профилактикалык жардам алууга укук берет.

Жашаган жери боюнча ҮДТга катталган кургак учуктан жабыркаган бейтап акысыз медициналык-санитардык жардам алууга укуктуу.    

 

Ошондой эле​ “Калкты кургак учуктан коргоо жөнүндө” КР Мыйзамынын алкагында кургак учукка каршы мекемелерге консультацияга жана дарыланууга жөнөтүлгөн кургак учук менен ооруган адамдар жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен акысыз барууга (барууга жана кайтууга) укуктуу!

​“Калкты кургак учуктан коргоо жөнүндө” КР Мыйзамынын алкагында кургак учук менен ооруган адамдардын балдары мектепке чейинки балдар мекемелерине, мектептерге, жатак-мектептерге жана санаторий-ден соолукту чыңдоо мекемелерине кезексиз кабыл алуу укуктарына ээ.

 

Мындан тышкары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары КУ бейтаптарга жана алардын үй-бүлөлөрүнө социалдык колдоо көрсөтүүгө укуктуу.

ЖӨБОго арыздардын үлгүлөрүн сиз төмөндөгү шилтемелерден көчүрүп алсаңыз болот.

bottom of page