top of page
Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коому
Доор
JSI Research & Training Institute, Inc. 

«Кургак учукту айыктыруу» USAID долбоору,  JSI Research & Training Institute, Inc.

  • «Кургак учукту айыктыруу» USAID долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө диагностиканы жакшыртууга жана кургак учуктун туруктуу формаларын дарылоого көмөктөшүүгө багытталган.

«Кургак учукка чалдыккан бейтаптарды колдоо» USAID долбоору “Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коому”

  • Кыргызстандын Кызыл Ай коому – бул гуманитардык уюм, ал өлкөнүн бардык аймактарында иштейт жана калкка ар кайсы багыттарда жардам берет. КР УКАКтын 7 областтык, 1 шаардык жана 38 райондук филиалы бар, өлкөдөгү байыркы гуманитардык уюм болуп саналат. Негизги 4 багытта иштейт: саламаттык сактоо, ӨК даярдануу жана чара көрүү, социалдык-аялуу топторго жардам берүү, уюштуруучулук өнүгүү жана эл аралык мамилелер.

Кургак учукка чалдыккан бейтаптарды колдоо» USAID долбоору "ДООР" коомдук фонду

  • Кургак учуктан жабыркаган адамдарга карата тегерегиндегилердин жүрүм-турумдарын өзгөртүү боюнча иш-чараларды өткөрүү: изилдөөлөрдү жүргүзүү; КУ менен жабыркаган адамдардын жүрүм-турумуна таасирин тийгизүүчү айланадагылар менен маалыматтык сессиялар; материалдарды иштеп чыгуу жана ЖМКга чыгаруу; коомдук пикирдин лидерлерин калк менен маалыматтык ишке катыштыруу

TB DIAH долбоору кандай иштерди аткарат

  • Кургак учук боюнча күнүмдүк жана күнүмдүк эмес маалыматтарды чогултуу, талдоо жана колдонуу процедураларын күчөтөт.

  • Пайдалануучулардын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн инструменттерди, ыкмаларды жана техникалык колдонмолорду иштеп чыгууну жана ишке киргизүүнү кошо алганда, мониторингдин жана баалоонун (МжБ) жана маалыматтарды чогултуунун жыйынтыктарга негизделген системасын өркүндөтөт.

  • Ыкмалар, инструменттер жана мамилелер жөнүндө отчеттуулукту жана коммуникацияны жакшыртат.

TB DIAH
bottom of page