top of page
logo-medicina.png

МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАР
Баткен району

kisspng-health-care-home-care-service-ho

ФЕЛЬДШЕРДИК-АКУШЕРДИК ПУНКТТАР
Баткен району

logo-medicina.png

МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАР
Кадамжай району

г. Айдаркен
г. Кызыл Кия
Кадамжайский район

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 1

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 2

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 3

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 4

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 6

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 7

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 8

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 9

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 10

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 11

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 12

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 13

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 14

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 15

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 16

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 17

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 18

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 19

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 20

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 21

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 22

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 23

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 24

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 25

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 26

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 27

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 28

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 29

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 30

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 31

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 32

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 33

kisspng-laboratory-experiment-test-tubes

ЖЕКЕ ЛАБОРАТОРИЯЛАР
Кадамжай району

kisspng-health-care-home-care-service-ho

ФЕЛЬДШЕРДИК-АКУШЕРДИК ПУНКТТАР
Кадамжай району

logo-medicina.png

МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАР
Лейлек району

▶  ЛЕЙЛЕК РАЙОНДУК ООРУКАНАСЫ

▶  ЖАЛПЫ ДАРЫГЕРЛЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БОРБОРУ

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 1

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 2

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 3

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 4

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 6

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 7

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 8

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 9

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 10

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 11

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 12

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 13

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 14

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 15

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 16

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 17

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 18

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 19

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 20

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 21

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 22

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 23

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 24

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 25

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 26

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 27

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 28

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 29

▶  ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 30

kisspng-laboratory-experiment-test-tubes

ЖЕКЕ ЛАБОРАТОРИЯЛАР
Лейлек району

kisspng-health-care-home-care-service-ho

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
Лейлек району

Баткен району
Кадамжай району
Лейлек району
bottom of page