top of page
Поиск

Дарылануу ниети канчалык экенин баалоо боюнча ТЕСТ

Суроолорго жооптор респонденттин өз колу менен же суроо берип жаткан адамдын катышуусу менен толтурулушу керек. Анкетадагы суроолорго ырааттуу түрдө – 1-суроодон баштап 25-суроого чейин ирети менен жооп берүү зарыл. Респондент ар бир суроого өзү туура көргөн жоопту 6 ыктымал варианттан сунушталган тизмеден тандайт. Анкетанын ар бир суроосуна бир гана жооп тандалышы керек.

Бардык көрсөткүчтөр үчүн деңгээлдин интервалы
50% чейинки деңгээл “төмөн” көрсөткүч деп бааланат,
51% баштап 75% чейинки деңгээл – “орточо” көрсөткүч,
75% жогору – “жогорку” көрсөткүч.

Дарылануу ниетинин деңгээли боюнча чечмелөө төмөнкү таблицада көрсөтүлгөн

Жогорку

75% жогору

Бейтап медициналык сунуштамаларды жана алардын негизиндеги аракеттерди аткарат же аткарат болуш керек

Орто

51-75%

Бейтап медициналык сунуштамаларды жана алардын негизиндеги аракеттерди аткарбай койгонго караганда аткарып турат

Төмөн

50% жана андан төмөн

Бейтап медициналык сунуштамаларды жана алардын негизиндеги аракеттерди аткарбайт же аткарбайт болушу керек


290 просмотров1 комментарий

1 Comment


Мен кургак учук боюнча коп маалымат ала алдым ,дарыгердин козомолундо болуусун билдим ,Жана жакындарыма да айтам .Нуржамалдан маалымат алдым .

Like
bottom of page