top of page
logo-medicina.png

МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАР
Алай району

kisspng-laboratory-experiment-test-tubes

ЖЕКЕ ЛАБОРАТОРИЯЛАР
Алай району

kisspng-health-care-home-care-service-ho

ФЕЛЬДШЕРДИК-АКУШЕРДИК ПУНКТТАР
Алай району

logo-medicina.png

МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАР
Кара-Кульджа району

kisspng-laboratory-experiment-test-tubes

ЖЕКЕ ЛАБОРАТОРИЯЛАР
Кара-Кульджа району

kisspng-health-care-home-care-service-ho

ФЕЛЬДШЕРДИК-АКУШЕРДИК ПУНКТТАР
Кара-Кульджа району

logo-medicina.png

МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАР
Кара-Суу району

▶ ЖАЛПЫ ДАРЫГЕРЛЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БОРБОРУ

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Кызыл-Суу"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Джемдалик"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Курманжан датка"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Башбулак"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Сары-Колот"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Сарай"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Ак-Таш"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Нариман"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Кызыл-Кыштак  I"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Кызыл-Кыштак  II"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Кызыл-Кыштак  III"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Жоош"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Кашкар-Кыштак"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Монок"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Катта-Талдык"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Мады"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Савай"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Отуз-Адыр"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Кыш-Абад"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Жаны-Арык"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Учар"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Таширов"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Кара-Согот"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Шары"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Агортуу"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ "Памир"

kisspng-laboratory-experiment-test-tubes

ЖЕКЕ ЛАБОРАТОРИЯЛАР
Кара-Суу району

kisspng-health-care-home-care-service-ho

ФЕЛЬДШЕРДИК-АКУШЕРДИК ПУНКТТАР
Кара-Суу району

logo-medicina.png

МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАР
Ноокен району

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 1

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 2

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 3

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 4

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 5

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 6

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 7

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 8

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 9

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 10

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 11

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 12

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 13

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 14

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 15

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 16

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 17

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 18

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 19

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 20

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 21

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 22

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 23

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 24

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 25

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 26

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 27

kisspng-laboratory-experiment-test-tubes

ЖЕКЕ ЛАБОРАТОРИЯЛАР
Ноокен району

kisspng-health-care-home-care-service-ho

ФЕЛЬДШЕРДИК-АКУШЕРДИК ПУНКТТАР
Ноокен району

logo-medicina.png

МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАР
Узген району

▶ ЖАЛПЫ ДАРЫГЕРЛЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БОРБОРУ "г. Узген"

▶ ЖАЛПЫ ДАРЫГЕРЛЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БОРБОРУ "с. Мырза-Аке"

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 1

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 2

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 3

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 4

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 5

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 6

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 7

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 8

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 9

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 10

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 11

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 12

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 13

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 14

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 15

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 16

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 17

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 18

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 19

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 20

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 21

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 22

▶ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕРДИН ТОБУ № 23

kisspng-laboratory-experiment-test-tubes

ЖЕКЕ ЛАБОРАТОРИЯЛАР
Узген району

kisspng-health-care-home-care-service-ho

ФЕЛЬДШЕРДИК-АКУШЕРДИК ПУНКТТАР
Узген району

Араван району
Кара-Кульджа району
Кара-Суу району
Ноокен району
Узген району
Чон-Алай району
bottom of page